ATLETAS CANINOS
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Mushing de A Garita

Eventos y Competiciones

PROGRAMA :
8:30 – 9:30     Control veterinario (obligatorio para tódolos participantes), control de documentación e entrega de dorsais
9:30   Reunión Informativa
10:00   Saída do 1º participante
12:30   Entrega de trofeos

*NOTA: O veterinario da proba fará un control previo a tódoslos cans participantes, seguindo as medidas sanitarias presentadas ante a conselleria de medio ambiente da xunta de Galicia.
Si algún participante non quere pasar este control previo, deberá presentarlle ó veterinario da proba, un certificado veterinario firmado y selado por un veterinario colexiado, cunha validez das últimas 72h previas o evento como máximo.
Recordamos que o veterinario está plenamente capacitado para negar a participación de aqueles cans que non cumplan cas medidas presentadas neste regulamento, ou a aqueles cans , que a seu criterio, non estén en disposición de participar.

COMITÉ DE HONOR
Presidente: Alcalde de Santa Uxía de Ribeira
Miembros: Concejal Deportes de Santa Uxia de Ribeira.

COMITÉ ORGANIZADOR
Director de Organización: Ángel Blanco Tomé
Director Deportivo: Marco Antonio Pérez García
Marcaje Circuito: Natural Atletas Caninos
Jefe de Pista: Victor Santamaria
Jefe de Controles: Juez designado por FGDI
Jefe de Accesos: GAEM
Jueces FGDI: a designar por FGDI
Control Veterinario: Servet
Cronometraje: www.emesports.com  

XURADO DA PROBA
Delegado Técnico: designado por la FGDI
Jueces FGDI: designados por FGDI
Veterinario: Servet

Inscripcións en : http://emesports.es/event/mushing-de-a-garita/

REGULAMENTO

Art. 1- Organización
Nátural Atletas Caninos, en colaboración ca Concexalía de Deportes do Coincello de Santa Uxía de Ribeira, organiza o “Mushing de A Garita” para as modalidades de Canicross e BikeJoring o día 06 de Novembro de 2016 na localidade barbanzana de Santa Uxía de Ribeira. A proba será puntuable para a “ Liga Galega de mushing 2016/2017 ”e  rexirase polos regulamentos da FGDI que se poden revisar en www.fgdi.es

Art. 2- Participantes admitidos
A proba está aberta
ós deportistas con licencia de Mushing en vigor.
Os cans participantes na competición deberán cumplir:
- Levar posto un microchip como método de identificación.
- Ter 12 meses mínimo para CaniCross e 18 meses para BikeJoring .
- Ter menos de 10 anos.
- Pasaporte actualizado no último ano no que conste:
- vacina antirrábica.
- vacina polivalente.
- vacina frente ó complexo de laringotraquetitis canina, tamén coñecida como “tos das perreras”.

No caso de ser a 1ª vez que se vacine ca antirrábica e/ou polivalente deberá administrarse con un mínimo de 21 días antes da proba. A vacinación frente a Bordetella será posta alomenos 15 días antes da participación no evento.  
Os cans que non estén en condicións de saúde para participar, a criterio do veterinario da proba, non serán admitidos.  
Os cans considerados “Potencialmente Peligrosos” deberán presentarse cá documentación pertinente.
O material para participar é o obligatorio en competición tal como  ven  reflexado na normativa da FGDI.
Tódolos cans participantes estarán na “Declaración de cans” da persona ca que compiten.
O corredor que participe cun can que non sexa da súa propiedade terá que presentar unha autorización por escrito do propietario ou que éste o autorice en persoa.
 Ningún can poderá competir en 2 modalidades ou categorías nin noutra proba ese día.   Unha vez iniciada a prueba, non podrá cambiarse ningún can.

Art. 3- Responsabilidad Civil dos cans
Tódolos deportistas tenrán un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra específicamente durante a práctica deportiva os danos que poidan ocasionar os seus cans e presentarán o día da proba o DOCUMENTO DE DECLARACIÓN DE CANS EN EVENTOS debidamente cumplimentado.


Art. 4- Categorías e Circuítos
As categorías e distancia a percorrer serán:
MTRS  MODALIDAD  CATEGORÍA      ANO NAC.  Nº CANS
3600  DCM/WJ1  Canicross Junior1 Home / Muller 2002-2000  1 can
3600  DCM/WJ2  Canicross Junior2 Home / Muller 1999-1994  1 can
3600  DCM/W   Canicross Home / Muller   1995-1975  1 can
3600  DCM/WV1  Canicross Home / Muller Veterans 1 1976-1965  1 can
3600  DCM/WV2  Canicross Home / Muller Veterans 2     1966 e antes  1 can
3600  DBM    BikeJoring Home / Muller   2000-1976  1 can
3600  DBM/WV   BikeJoring Home / Muller Veteran  1976 y antes  1 can

O circuito da carreira é de 3’6 kms y discurre por las inmediacións do mirador de A Garita tendo saida e chegada no complexo polideportivo de A Fieiteira (Santa Uxía de Ribeira).
Os camiños do circuito poseen o firme adecuado para tódalas disciplinas de Mushing presentes nesta proba. Discorre por camiños de  terra na súa totalidade, excepto saída e chegada na que haberá que cruzar os 10m de ancho das pistas de atletismo.
É un recorrido divertido con múltiples xiros e puntos técnicos de conducción que porán a proba a pericia no manexo dos cans. No apartado ANEXO pódense ver mapas orientativos do circuito e accesos.

Art. 5- Inscripciones
en http://emesports.es/event/mushing-de-a-garita/
O participantes deberán tramitar e pagar a inscripción en www.emesports.es antes das 23:59 do Mércores 2 de Novembro de 2016.
NON se admitirá ningún pago, inscripción ou trámite despois desa fecha e hora.
A Cuota de inscripción é de
10 € por 1 modalidad, 14 € por 2 modalidades
O pago de mais de 1 modalidad non garantiza o que haxa tempo suficiente entre unha modalidad e otra para poder participar ainda que se intentará na medida do posible.

Art. 6- Orden de salida
En BikeJoring será Individual .Dependendo do número de participantes para evitar que se crucen na entrada a meta, poderase facer por tandas.
CaniCross por tandas ainda que o tipo de saída e intervalos serán a consideración do D.T.
e comunicaránse unha vez que se pechen as inscripcións.

Art. 7- Balizaxe
Indicarase de forma clara con “piruletas” oficiales de Mushing e/ou cualquer outra sinalización que facilite el seguir el circuito.  

Art. 8- Trofeos y Obsequios
“TROFEO” y “PIENSO” a los 3 primeros de cada categoría constituida
Bolsa de corredor a tódolos participantes que entreguen o dorsal una vez finalizada a proba.

Art. 9- Aparcamento
Cada equipo ubicará os seus cans nas zonas indicadas para aparcamento. Ditas zonas deberán mantenerse limpas de excrementos , especialmente al acabar la carrera. A basura tirarase  nos contenedores. Deixar en mal estado éstas zonas ou abandonar intencionadamente a basura, será penalizado.
En ningún momento poderá haber cans participantes soltos na zona da proba posto que se penalizará.

Art. 10- Material obligatorio
Exigirase o material obligatorio esixido nos Regulamentos da FGDI que se poden ver en www.fgdi.es  

Art. 11- Reclamacións
As clasificacións e sancións publicaranse antes da entrega de premios. Calquer reclamación deberá presentarse por escrito ante o Xurado da Proba, polo Xefe de Equipo ó que pertenza o reclamante, antes dos 30 minutos siguintes á publicación dos resultados. Deberase acompañar dun depósito de 65 euros, que será devolto únicamente no caso de que a reclamación sexa aceptada.

Art. 12- Seguro de Responsabilidad Civil
A organización conta cun seguro de Responsabilidad Civil que cubre a competición ademais de tódolos permisos necesarios de organismos públicos e privados para o normal desenrolo da proba.
Polo feito de inscribirse, o deportista declara coñecer e aceptar o presente Reglamento e faise responsable de calquer dano que poda provocar a terceiros durante o desenrolo da proba, incluindo ésta o periodo que comprende desde 30 minutos antes do inicio do Control Veterinario ata 1 hora despois da entrega de trofeos.
Todolos corredores, ó realizar a inscripción, asumen dispoñer dun seguro de Responsabilidad Civil que cubre específicamente durante a práctica deportiva os danos que poidan ocasionar os seus cans.

Art. 13- Localización
Pabillon de A fieiteria en Santa Uxía de Riveira
Regreso al contenido | Regreso al menu principal <